Leeftijdsbevestiging

Are You Over 18?

Door deze site te bezoeken ga je akkoord met ons Privacystatement

Je moet tenminste 18 jaar oud zijn om deze website te bezoeken. Bevestig of je ouder bent dan 18 jaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tofasttodrink.nl is gevestigd aan de Oostwal 190 5341 KS Oss.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tofasttodrink.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen in de website van to Fast to Drink. En worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zicht ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Tofasttodrink.nl verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Wij voeren bij bezorging een ID controle uit.

Alle aanbiedingen van Tofasttodrink.nl zijn vrijblijvend. Tofasttodrink.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlandse B.T.W.
Tofasttodrink.nl bezorgd de bestelling zodra de betaling binnen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn, anders wordt het bedrag teruggestort.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een bevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mailadres. In het geval dat de betaling uit blijft, is Tofasttodrink.nl gerechtigd de order te annuleren.

Bezorging is mogelijk in Oss en Omgeving.

De bestelde producten worden dezelfde dag bezorgd wanneer deze voor 20.00 uur besteld zijn en wanneer de bestelde producten op voorraad zijn.

Tofasttodrink.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, nocht krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn door onder meer een tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Tofasttodrink.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Tofasttodrink.nl zal de afnemer hierover berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Tofasttodrink.nl. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Tofasttodrink.nl deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers.

Afnemers en bezoekers van Tofasttodrink.nl website dienen alle intellectuelen en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Tofasttodrink.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Melding van fouten en/of manco’s in een bestelling dienen gelijk telefonisch of per mail dezelfde dag van bezorging gemeld te worden.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tofasttodrink.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Tofasttodrink.nl.

Winkelmandje is leeg